Цели

Основните цели на проекта "Инструменти за речева патология" са:

  • Повишаване на образователния шанс на деца с езикови и речеви проблеми и затруднения чрез създаване на механизъм за предварителна оценка, който да се използва от детските и начални учители.
  • Интервенции на най-ранните етапи от речта и езиковото развитие (на възраст от 4 до 10 години) чрез подходяща езикова подкрепа и терапия.
  • Подпомагане на децата да се възползват в пълна степен от онлайн инструмента за речева и езикова патология, който ще включва мобилна оценка, практически упражнения и игрови аспекти.

Онлайн инструментът за речева и езикова патология ще е проектиран като свободна и иновативна практика и ще бъде достъпен в интернет за безплатно изтегляне от приложенията на Google Play и App Store, така че детските и начални учители, родителите и възпитателите да имат лесен достъп и да ги използват. Ресурсте ще служат за много цели за развиване и подкрепа на езикови умения (граматика, синтаксис, речник, фонология и разказване) на различна възраст на детето (от 4 до 10 години).

Тъй като онлайн инструментът за езикова и речева патология ще е проектиран като интерактивен , много интересен, забавен и лесен за употреба, се очаква проектът "SpeelPath4Teachers" да окаже приятно въздействие и да направи процеса по-малко стресиращ за учениците, техните учители и родителите.