Крайни продукти/ изтегли

Интелектуален продукт 1: Доклад за езикова и речева терапия в образованието за деца ще включва:
 • Проучване на законовата база.
 • Сравнителен анализ на ситуацията от анкетите за учители, психолози, педагози и родители на деца в предучилищна възраст и в началното училище.
 • Примери на добри практики в шестте партньорски държави ще категоризират най-общо гладкост на речта, глас, език и т.н.

Интелектуален продукт 2: Сравнителни тестове за обучение за езикова и речева терапия

 • Ще бъде базиран на широко одобрени стандарти в ЕС, на които всеки езиков и речеви терапевт трябва да отговаря, за да може да практикува професията.
 • Ще предостави средство за описание на естеството и характеристиките на езоковата и речева терапия в началното образование.
 • Ще предостави основни насоки за "Онлайн инструменти за езикова и речева терапия (интелектуален продукт 3)", които се свързват с основните цели на проекта, но не са определени в подробна програма.
 • Ще предостави разнообразие и гъвкавост в оформлението на онлайн инструмента и ще насърчи иновацията в рамките на съгласувана цялостна концептуална рамка.

Интелектуален продукт 3: Онлайн инструменти за езикова и речева терапия

Изтеглете приложението тук

Това видео ще ви преведе през мобилно приложение Speech Pathology

Подробен наръчник за ползване на приложението

 • Артикулационни игри с индивидуална оценка, за да се установи настоящото ниво на детето по отношение на речевите му постижения и сравнение между онова, което детето в момента прави и какво би трябвало да прави
 • Описание на теста за речева терапия и насоки за резултата, който се пише за детето от детския или начален учител
 • Списък с думи за речева терапия за общата, функционална или целева употреба като ресурсна терапия и/ или домашна практика
 • Bell diagram als een eenvoudige visuele weergave voor het uitleggen van testscores aan de ouders van het kind en psychologische adviseurs die niet bekend zijn met de normaal verdeling.
 • Списък с думи за речева терапия за общата, функционална или целева употреба като ресурсна терапия и/ или домашна практика
 • Графиката на фонологичните процеси е визуална диаграма на всеки фонологичен процес с описания, примери и възраст, които трябва да бъдат рехабилитирани.
 • Описване на работен лист за деца, които се нуждаят от малко повече помощ, като използват описателен език, показват или им дават копие от помощния материал .
 • Хронологичен векторен калкулатор за изчисляване на хронологичната възраст, за да се сравни настоящите способности с информация за целевия етап
 • Онлайн флаш карти за правилна артикулация на букви и звуци
 • Полезни съвети за преподаване във вид на безплатни видеа/ анимации за преподаване на специфични речеви звукове

Интелектуален продукт 4: Пакет с материали за учители в първия етап началното образование

 • Ще включва информация за езиково и речево нарушение, как то може да повлие на децата в образователна среда, информация за стратегии за оценка, намеса и полезни ресурси
 • Ще даде на учителите повече увереност при работа с ученици, които имат езикови проблеми (артикулация, гладкост, глас, изразяване, когнитивна комуникация и пр.)
 • Ще бъде подготвен като интерактивен ресурс (на флаш памет), който включва документи, създадени като интелектуални продукти 2 и 3 като информация за онлайн приложенията, употреба на сценариите, тематично видео и инструктивен подход за детските и началните учители
 • Интерактивно спомагателно видео - съвети за учители
  Това видео е разработено като интерактивен материал - част от ИР4 "Ресурси за учители в предучилищен и начален етап на образование" по проект ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ ЗА УЧИТЕЛИ И ДЕЦА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ - Speech Pathology tools.
  В това видео са предоставени съвети за учители и възпитатели как да комуникират с родители, когато забележат речеви нарушения при техни ученици. Съветите са разпределени в 3 основни направления:
  * Съвети за подготовка за разговора
  * Съвети относно провеждането на самия разговор
  * Съвети относно завършване на разговора и последващи стъпки
  В края на видеото ще видите и въпроси за дискусия и размишления.
 • Интерактивно видео - Случай от практиката
  Това видео е разработено като интерактивен материал - част от ИР4 "Ресурси за учители в предучилищен и начален етап на образование" по проект ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ ЗА УЧИТЕЛИ И ДЕЦА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ - Speech Pathology tools.
  В това видео можете да видите разговор между учител в детска градина и майка, която научава, че детето й не може да произнася правилно определени звукове от българския език. Ситуацията е реална, но за да се запази поверителността на разговора и самоличността на участниците, той е пресъздаден от членове на екипа на НАРХУ.

Интелектуален продукт 5: Оценка на полезността

 • Ще оцени цялостната приложимост на проектните интелектуални продукти и процеса на апробация
 • Ще включва методология за оценка, адекватно избрана да оценява постижението на целите.
 • HЩе включва цялостен доклад за пилотирането, тестването, мониторинга и отчет като:  
  • Детските и начални учители, психолози-консултанти в училищата, езикови и речеви терапевти/ логопеди, ресурсни учители
  • Ученици от детската градина, предучилищна възраст и началното училище.