Новини

Участие в Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел

  • 3-4.12.2018

Представяне на проекта на международно ниво по време на Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел, Белгия

Представяне на проекта по време на Международна конференция в София

  • София, 12-14.11.2018 г

Представяне на проекта "Speech Pathology" по време на Международна конференция „Насърчаване на активната комуникация и взаимодействие“

Представяне на проекта „Speech Pathology Tools ” по време на международна конференция в Брюксел

  • Брюксел, 22-ри юни 2018 г

Проектът „Speech Pathology Tools ” бе представен по време на международна конференция в Брюксел. Темата на събитието бе „Развитие на уменията на младежите с обучителни трудности” и се проведе на 22-ри юни 2018 г. в столицата на Белгия. Събитието беше организирано от PhoenixKM и също бе посетено от екипа на НАРХУ.

TVN.bg news featured our project

Our project in News 21:30 Ruse 3 October