Новини

Заключително събитие за разпространение на резултатите в България

Финалното събитие за разпространение на резултатите по проекта се проведе на 17 юли през платформата ZOOM. В него взеха участие 79 човека, сред които начални учители, учители от детски градини, логопеди, родители, представители на различни асоциации и организации, работещи с деца от Пловдив, Русе, София, Ягодово, Марково, Смолян, Девин. Бяха подробно представени всички интелектуални резултати, разработени в рамките на проекта, като мобилното приложение „Инструменти За Патология На Речта” предизвика най-силен интерес от страна на участниците. Домакинът на събитието – НАРХУ първоначално планираше то да се проведе в конферентна зала на хотел „Империал“, но поради влошената епидемична обстановка бе решено да не се поема риск за здравето на участниците и събитието да се осъществи онлайн. Паралелно със провеждането в платформата Zoom, то бе излъчвано директното и на Фейсбук страницата на проекта Speech Pathology Tools. Всички презентации от събитието са налични и могат да бъдат изтеглени от уебсайта на проекта. Пълен видео запис може да бъде гледан на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=0yUsTvtDE8c&t=210s.

Какви са причините за късното проговаряне на съвременните деца?
Дейностите на НАРХУ
Резултати от тестването на мобилното приложение Speech Pathology Tools
Интерактивни инструменти за речева патология за учители и деца в начален етап на образование и разработените 5 интелектуални резултата
ИР3.Онлайн инструменти за езикова и речева терапия

Участие в Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел

  • 3-4.12.2018

Представяне на проекта на международно ниво по време на Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел, Белгия

Представяне на проекта по време на Международна конференция в София

  • София, 12-14.11.2018 г

Представяне на проекта "Speech Pathology" по време на Международна конференция „Насърчаване на активната комуникация и взаимодействие“

Представяне на проекта „Speech Pathology Tools ” по време на международна конференция в Брюксел

  • Брюксел, 22-ри юни 2018 г

Проектът „Speech Pathology Tools ” бе представен по време на международна конференция в Брюксел. Темата на събитието бе „Развитие на уменията на младежите с обучителни трудности” и се проведе на 22-ри юни 2018 г. в столицата на Белгия. Събитието беше организирано от PhoenixKM и също бе посетено от екипа на НАРХУ.

TVN.bg news featured our project

Our project in News 21:30 Ruse 3 October