Партньори

Леонардо да Винчи

Първо частно училище "Леонардо да Винчи", България: Училището се намира на десния бряг на река Дунав в Русе, петияи по големина град в България, в добре развит регион.

Училището се състои от основно и средно училище, а неговите ученици са на възраст между 7 и 19-години. Занятията се провеждат на 2 части: една сутрин и една следобед. Учениците са деца от града и региона, както и деца и младежи от смесен или чужд произход, така че говорят различни езици, имат различни религии, идват от различни култури и етноси. Има деца, както с турски, английски, румънски и руски произход, така и младежи, които са родени и живели във Великобритания, Испания, Канада и САЩ, при които и двамата родители са българи или един от тях е чужденец. Затова те срещат трудности при общуването си на български език, въпреки, че често се случва това да е техен майчин език. Нашето училище има богат опит в прилагането на различни дейности, като например приказки, игри, драматични, танцови, спортни, творчески, екологични и артистични такива, в учебния процес. В продължение на години, училището организира Лятна дневна академия - програми по време на лятната ваканция, където децата от 6 до 10 години имат възможност да прилагат своите умения, талант и знания за математика, наука, български, английски и други езици, работейки по широка гама от теми (домашни любимци, здравословно хранене, река Дунав, Земята, приятели и т.н.). От 2011 г. училището е член на Международна мрежа за по-добър климат в училище.

БРОЙ РАБОТЕЩИ / ПЕРСОНАЛ - 33 учители

БРОЙ УЧЕНИЦИ - 130 ученици в 12 класа (6 - 8 ученици в клас); От създаването си през 2005 г., училище ""Леонардо да Винчи"" е дало образование на повече от 400 млади хора. Освен това над 1 900 деца от повече от 15 държави са се включили в Лятната академия в училището.

За контакти: Svetlana Ivanova Harizanova, ps_leonardo@mail.bg

University of Ruse

Angel Kanchev" University of Ruse is an autonomous state higher school. There are eight faculties in the structure of the University - Agrarian and Industrial Faculty, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Electrical Engineering Electronics and Automation, Faculty of Transport, Faculty of Business and Management, Faculty of Natural Sciences and Education, Faculty of Law, Faculty of Public Health and Healthcare, three Branches of Ruse University in Silistra, Razgrad and Vidin, and a Bulgarian and Romanian Inter-university Europa Centre.

The Faculty of Natural Sciences and Education was founded in 1994. Over 800 students study in this Faculty in the Bachelor, Master and Doctoral degree programmes, in the fields of Pedagogy, Computer Science, Mathematics, Bulgarian language and History, accredited with the highest grade by the National Evaluation and Accreditation Agency. There are four departments in the structure of the Faculty: Pedagogy, Psychology and History; Bulgarian Language, Literature and Arts; Informatics and Information Technologies; Mathematics.

Lecturers from the Faculty participate in international projects with colleagues from Greece, Great Britain, Russia and Italy and work under joint programmes, related to research and exchange of lecturers and students with universities from many countries such as Australia, Austria, Great Britain, Belgium, Greece, Estonia, Israel, Spain, Canada, Cyprus, China, Kirea, Latvia, Poland, Portugal, Romania, the USA, Slovakia, Slovenia, Serbia, Montenegro, the Czech Republic, Hungary, etc.

За контакти: Assoc. Prof. Desislava Atanasova, PhD, datanasova@uni-ruse.bg

Нотингамски Трент Университет

Нотингамския Трент Университет (НТУ) е един от най-устойчивите университети в света. В него се учат около 27 000 студенти в трите кампуса. Групата за проучване на интерактивните системи (ГПИС) е част от компютърния и технологичен екип на НТУ. Групата разработва и оценява виртуални среди, сериозни игри и помощни технологии за насърчаване на социалното приобщаване на всички граждани на ЕС. Голяма част от изследванията включват проектиране и оценка на новите ИКТ за хора с увреждания, както и за тези, изложени на риск от социално изключване. ГПИС има и сериозна връзка с катедрите за образование и психология, което дава възможност за експертни познания и в двете области и повишава качеството на изследванията на групата.

За контакти: Prof. David Brown, david.brown@ntu.ac.uk

PhoenixKM BVBA

PhoenixKM BVBA, създадена през 2007 г., е динамично предприятие с богат опит в областта на консултациите по включване и достъпност. Тя е насочена към интеграцията на хората с увреждания във всички аспекти на ежедневния живот и се стреми да постигне целите си чрез обединяване на знания, експертиза и опит в областта на образованието, обучението и заетостта и за предоставянето му на целевите групи потребители чрез добре дефинирани консултантски услуги, както и частни и публично финансирани проекти от специализираните експерти. Фирмата осъществява тези услуги и инициативи не само в цяла Европа, но и извън нейните граници и предоставя своя опит на частния и публичния сектор.

PhoenixKM има и отдел, който предоставя специализирани съвети за успешното използване на мобилни технологии за образователни цели, както и обучение за използването на социални медии в различни бизнес области (медии, музика, предоставяне на услуги). Все по-често тези знания се прилагат във всички бизнес сфери, в които PhoenixKM се развива, включително тези за достъпност.

За контактиrmatie: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Национална асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ)

НАРХУ е неправителствена организация с нестопанска цел, която е национален представител на всички професионалисти, които работят с хора с увреждания във връзка с тяхното образование, заетост и социално приобщаване. Основните ѝ дейности са насочени към хора с различен тип и степен на увреждане, най-вече в сферите на тяхната заетост, професионална ориентация, консултиране и обучение. Екипът на НАРХУ се състои от добре познати експерти в областта на приобщаващото образование, психолози, образователни методи, социални работници и техници, които разработват игри за обучение, мобилни приложения и ресурси за обучение за приобщаващи образователни цели.

За контактиrmatie: Petya Grudeva, info@narhu.org

SoftQNR

SoftQNR е компания за разработка на софтуер, базирана в Ниш, Сърбия. Основният фокус на компанията е предоставянето на услуги по разработване на софтуер и осигуряване на качеството му. Работим основно с международни клиенти. Нашите клиенти са фирми, които търсят надежден, качествен и ефективен партньор. В партньорите ни има познати имена в САЩ и Европа.

Развойните ни екипи следват и прилагат индустриалните стандарти за разработка на приложения (като Agile, Scrum и RUP). Процесът на разработване на приложения на компанията включва цялостния жизнен цикъл от анализ на бизнес случаи до поддръжка и развитие на ИТ системи.

Специална ни експертиза е в: Разработване/ интеграция на уеб и мобилни приложения, гъвкави методологии (нашите инженери са сертифицирани Scrum специалисти), разработки за Android, познаване на средствата за разработване на продукти с отворен код, бързо прототипиране, облачни технологии (AWS и Azure), разработване на база от данни и много други.

За контакти: Jelena Kocic, jelena.kocic@softqnr.com

Университетски Институт за рехабилитация, Република Словения

Университетският институтът за рехабилитация, Република Словения (наричан по-долу "Институт") е създаден през 1954 г. Той е централният национален здравен институт за пълна и интердисциплинарна рехабилитация на пациенти с функционални работни увреждания.

Институтът изпълнява най-трудоемките задачи и обработва най-сериозните случаи на средно и (предимно) високо ниво в областта на физическата медицина, рехабилитацията и приложението на медицински средства, както и в областта на психо-социалната и професионалната рехабилитация. Другите задачи на Института са диагностика и подбор на медицински, амбулаторни и болнични стажове, преподаване на висше и следдипломно ниво, както и професионално образование и обучение.

Институтът обслужва около 10 000 пациенти годишно, от които около 1800, настанени за болнично лечение. В Института работят няколко специализирани и под-специализирани клиники за пациенти с тежки увреждания и нарушения на нервната и опорно-двигателната система и свързаните с тях увреждания. Експертният персонал на Института поддържа 60-годишната традиция за отлични постижения в областта на медицината, биоинженерството и психо-социалните науки.

Институтът имя няколко сертификата за качество, включително ISO 9001: 2008 за физическа и рехабилитационна медицина, професионална рехабилитация и ортопедия и протези, европейска акредитация за физическа медицина и рехабилитация и EQUASS Excellence - европейско отличие за професионална рехабилитация.

Институтът се е превърнал в международна академична институция чрез своя опит, опит, научни изследвания и ежегодно участие на своите членове в големи международни конференции и работни срещи. Институтът може да бъде класиран сред най-успешните здравни организации в Словения.

За контакти: Zdenka Wltavsky, zdenka.wltavsky@ir-rs.si