Downloads

IO1: Spraak en Taal Therapie Jeugd Onderwijs Rapport bevat:
 • Wettelijke voorschriften - desk research
 • Analyse van vergelijkende situaties via enquête/vragenlijsten met docenten, psychologen, pedagogen en ouders van kinderen in kleuterscholen en basisscholen.
 • Voorbeelden van goede toepassingen in 6 partnerlanden zullen worden ingedeeld in spraakvaardigheid, spraak, taal enz.

IO2: benchmarks voor spraakeducatie en taaltherapie

 • Het zal gebaseerd zijn op EU overeengekomen gemeenschappelijke normen waaraan elke Spraak- en Taaltherapeut moet voldoen om het beroep uit te oefenen.
 • Het zal een middel zijn om de aard en kenmerken van spraak- en taaltherapie in het kleuter-/basisonderwijs te beschrijven.
 • Het biedt algemene richtlijnen voor "onlinehulpmiddelen voor spraak- en taaltherapie (IO3)", maar specificeert geen gedetailleerd curriculum.
 • Het zorgt voor afwisseling en flexibiliteit bij het ontwerp van de online tool en moedigt innovatie aan binnen een overeengekomen algemeen conceptueel kader.

IO3: Onlinehulpmiddelen voor Spraak- en Taaltherapie

Download de app hier

  Deze video leidt u door de mobiele applicatie Speech Pathology

 • Articulatiespellen met individuele beoordeling om het huidige niveau van spraakprestaties van het kind te zien en een vergelijking te maken tussen wat een kind momenteel doet en wat het zou moeten doen.
 • Logopedie test beschrijvingen en overzichten om de rapporten van het kind te schrijven door een voorschoolse leraar of basisschoolleraar.
 • Spraak Therapie woordenlijsten voor meervoudig gebruik als hulpmiddelentherapie en / of thuistraining.
 • Bell diagram als een eenvoudige visuele weergave voor het uitleggen van testscores aan de ouders van het kind en psychologische adviseurs die niet bekend zijn met de normaal verdeling.
 • Spraak ontwikkelingsdiagram mbt foneemontwikkeling bij kinderen op basis van het meest recente onderzoek.
 • Fonologische processen diagram geeft een visueel overzicht van elk fonologisch proces met beschrijvingen, voorbeelden en de leeftijd dat ze moeten worden gecorrigeerd waar nodig.
 • Het beschrijven van een werkblad voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben bij het gebruik van beschrijvende taal.
 • Chronologische leeftijdsrekenmachine om de chronologische leeftijd van een kind te berekenen voor het vergelijken van zijn huidige mogelijkheden met de mijlpaal informatie.
 • Online flashcards voor de juiste articulatie van letters en geluiden.
 • Video's / animaties voor het aanleren van specifieke spraakgeluiden.

IO4: Hulpmiddelen pakket voor leraren tijdens kelueter-/basisonderwijs

 • Het bevat informatie over spraak- en taalstoornissen, hoe dit van invloed kan zijn op kinderen in onderwijsinstellingen, informatie over beoordelingsstrategieën, interventies en bruikbare bronnen.
 • Het geeft leraren meer vertrouwen in het werken met leerlingen met spraak- en taalproblemen (articulatie, spreekvaardigheid, stem, expressie, cognitieve communicatie enz.).
 • Eeen interactieve bron die documenten bevat die zijn gemaakt onder IO2 en IO3, zoals informatie over de online applicaties, gebruiksscenario's, video en educatieve aanpak voor leerkrachten van kleuter- en basisonderwijs.

IO5: Gebruiksvriendelijkheid evaluatierapport

 • Het zal de algehele bruikbaarheid van de intellectuele resutaten en het pilootproces van het project beoordelen.
 • Het omvat de beoordelingsmethode om de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren.
 • Het bevat een volledig rapport van proefprojecten, tests, monitoring en rapportage met:  
  • Kleuter- en kleuterleidsters, leerkrachten basisonderwijs, psychologisch adviseur van de scholen, spraak- en taaltherapeuten / logopedisten, leerkrachten speciaal onderwijs
  • Studenten van kleuterschool, kleuter- en basisscholen