Novosti

Upitnik o patologiji jezika i govora

"INTERAKTIVNI ALATI ZA UČITELJE I DECU U INICIJALNOM OBRAZOVANJU" je trogodišnji projekat koji ima za cilj stvaranje govornih i jezičkih interaktivnih mobilnih alata koje mogu koristiti vaspitači i učitelji, kako bi deci sa teškoćama u govoru, jeziku i komunikaciji pomogla da unaprede svoje veštine.

Ova online istraživanja imaju za cilj da utvrde teškoće u govoru, jeziku i komunikaciji kod dece različite starosti (od 4 do 10 godina).

Vaši podaci će ostati anonimni. Ako želite da učestvujete u kasnijim fazama projekta, možete ostaviti svoje ime, e-mail adresu i / ili broj telefona na kraju ankete.

Ne postoje ispravni ili pogrešni odgovori na pitanja. Zainteresovani smo da znamo šta stvarno mislite. Ponekad vam se može učiniti da nijedna od opcija za odgovor nije u potpunosti u skladu sa vašim mišljenjem. Ovo se redovno dešava u ovakvim tipovima upitnika, ali vas molimo da pokušate da izaberete opciju koja se najbolje slaže / odgovara vašim idejama.

Ovo se redovno dešava u ovakvim tipovima upitnika, ali vas molimo da pokušate da izaberete opciju koja se najbolje slaže / odgovara vašim idejama.

Srdačno vam se zahvaljujemo na saradnji.

TVN.bg news featured our project

Our project in News 21:30 Ruse 3 October