Partneri

Leonardo da Vinči

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci Prva privatna škola, Bugarska: Škola se nalazi na desnoj obali reke Dunav u Ruseu, petom najvećem gradu u Bugarskoj, u dobro razvijenoj regiji.

Škola obuhvata osnovnu i srednju školu, tako da njegovi učenici imaju između 7 i 19 godina života. Nastava se organizuje u 2 sesije; jedan ujutru i jedan popodne. Studenti uključuju decu iz grada i regiona, kao i decu i omladinu mešovitog ili stranog porekla, tako da govore različite jezike, imaju različite religije, dolaze iz različitih kultura i etničkih zajednica. Postoje deca iz turske, britanske, rumunske i ruske pozadine i mladi koji su rođeni i žive u Britaniji, Španiji, Kanadi i SAD, čiji su roditelji i bugarski, i stranci ili jedan od njih je bugarski. Stoga, oni imaju poteškoće u komunikaciji na bugarskom jeziku, što je često slučajno njihov maternji jezik. Naša škola ima bogato iskustvo u primeni aktivnosti u okviru kurikuluma, na primer bajke, igre, dramske, plesne, sportske, kreativne, ekološke i umjetničke aktivnosti u nastavnom procesu. Škola godinama organizuje Letnje akademske dnevne programe tokom letnjih praznika, gde deca od 6-10 godina imaju priliku da primene svoje veštine, talente i znanje iz matematike, nauke, bugarskog, engleskog i drugih jezika dok rade na širok spektar tema (kućne ljubimce, zdravo jelo, Dunav, zemlja, prijatelji, itd.). Od 2011. godine škola je član Međunarodne mreže za bolju školsku klimu.

BROJ ČLANOVA / SLUŽBE - 33 nastavnika

BROJ STUDENATA - 130 učenika u 12 odjeljenja (6 - 8 učenika u klasi); Od osnivanja 2005. godine, Škola Leonardo da Vinchi je obrazovala više od 400 mladih ljudi. Pored toga, preko 1.900 dece iz više od 15 zemalja prisustvovalo je Letnji akademiji u školi.

Kontakt: Svetlana Ivanova Harizanova, ps_leonardo@mail.bg

University of Ruse

Angel Kanchev" University of Ruse is an autonomous state higher school. There are eight faculties in the structure of the University - Agrarian and Industrial Faculty, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Electrical Engineering Electronics and Automation, Faculty of Transport, Faculty of Business and Management, Faculty of Natural Sciences and Education, Faculty of Law, Faculty of Public Health and Healthcare, three Branches of Ruse University in Silistra, Razgrad and Vidin, and a Bulgarian and Romanian Inter-university Europa Centre.

The Faculty of Natural Sciences and Education was founded in 1994. Over 800 students study in this Faculty in the Bachelor, Master and Doctoral degree programmes, in the fields of Pedagogy, Computer Science, Mathematics, Bulgarian language and History, accredited with the highest grade by the National Evaluation and Accreditation Agency. There are four departments in the structure of the Faculty: Pedagogy, Psychology and History; Bulgarian Language, Literature and Arts; Informatics and Information Technologies; Mathematics.

Lecturers from the Faculty participate in international projects with colleagues from Greece, Great Britain, Russia and Italy and work under joint programmes, related to research and exchange of lecturers and students with universities from many countries such as Australia, Austria, Great Britain, Belgium, Greece, Estonia, Israel, Spain, Canada, Cyprus, China, Kirea, Latvia, Poland, Portugal, Romania, the USA, Slovakia, Slovenia, Serbia, Montenegro, the Czech Republic, Hungary, etc.

Kontakt: Assoc. Prof. Desislava Atanasova, PhD, datanasova@uni-ruse.bg

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University (NTU) je ena najbolj trajnostnih univerz na svetu. V okviru treh kampusov univerzo obiskuje približno 27.000 študentov. Raziskovalna skupina interaktivnih sistemov (orig. ""The Interactive Systems Research Group"" - ISRG) je del računalniške in tehnološke skupine na NTU. Skupina razvija in ocenjuje virtualna okolja, igre in podporne tehnologije, ki promovirajo socialno inkluzijo vseh državljanov Evropske unije. Velik del njihovega raziskovanja vključuje oblikovanje in evalviranje novih IKT za ljudi z invalidnostjo in tistimi, ki jim grozi socialna izključenost. ISRG so prav tako oblikovali močne povezave s pedagoškimi in psihološkimi oddelki, z dostopom do strokovnega znanja na obeh področjih pa tako krepijo kakovost raziskovalnega dela v skupini.

Kontakt: Prof. David Brown, david.brown@ntu.ac.uk

PhoenixKM BVBA

PhoenixKM BVBA, ustanovljeno leta 2007, je dinamično malo-srednje podjetje s širokim znanjem na področju inkluzije in svetovanja s področja dostopnosti. Osredotoča se na integracijo ljudi z invalidnostjo v vseh vidikih vsakdanjega življenja, svoj cilj pa želi doseči preko zbiranja znanja, strokovnosti in izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja ter ga s pomočjo predanih strokovnjakov narediti dostopnega ciljnim skupinam uporabnikov skozi dobro definirane svetovalne storitve ter tudi zasebno in javno financirane projekte. PhoenixKM BVBA svoje storitve opravlja po celi Evropi pa tudi izven meja EU, in svoje strokovno znanje ponuja tako zasebnemu kot javnemu sektorju.

PhoenixKM ima tudi oddelek, ki zagotavlja tarčno in specializirano svetovanje glede uspešne uporabe mobilne tehnologije za namene izobraževanja, kot tudi tečaje o uporabi socialnih omrežij na različnih poslovnih področjih (mediji, glasba, zagotavljanje storitev). To znanje aplicirajo na vsa poslovna področja, na katerih je ta projektni partner aktiven."

Kontakt: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Nacionalno združenje strokovnjakov s področja dela z osebami z invalidnostjo (NARHU)

NARHU, neprofitna NVO v javni službi, vključuje nacionalno predstavniško telo vseh strokovnjakov, ki delajo z ljudmi z invalidnostjo na ravni njihove izobrazbe, zaposlitve in socialne vključenosti. Glavne dejavnosti združenja so namenjena ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, primarno na področju njihove zaposlitve, poklicnega usmerjanja, svetovanja in usposabljanja. Skupina NARHU je sestavljen iz strokovnjakov s področja inkluzivne pedagogike, psihologov, socialnih delavcev in tehnikov, ki razvijajo na učenju temelječe igre, mobilne aplikacije in ostala sredstva za namene inkluzivnega izobraževanja."

Kontakt: Petya Grudeva, info@narhu.org

SoftQNR

SoftQNR je podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske opreme in je locirano v Nišu v Srbiji. Glavni cilj podjetja je zagotavljanje storitev razvoja programske opreme in njihove kvalitete. Podjetje sodeluje predvsem z mednarodnimi naročniki - podjetji, ki iščejo zanesljivega, stroškovno učinkovitega partnerja z dodano vrednostjo. Njihove reference vključujejo zveneča imena iz ameriškega in evropskega prostora.

Poleg standardnega razvoja spletnih strani se podjetje v zadnjem času osredotoča tudi na razvoj mobilnih aplikacij, vključno z integracijo storitev na daljavo v okviru računalništva v oblaku (Saas in Paas paradigme). Nenazadnje se odlikuje v zagotavljanju robustnih in zanesljivih rešitev problema masovnih podatkov za stranke, pa tudi probleme interneta stvari.

Naše strokovno znanje se odraža v obvladanju: razvijanja/integracije spletnih in mobilnih aplikacij, Agile metodologije (naši inženirji imajo pridobljen Scrum certifikat), razvoju Androida, poznavanju povezanih OSS okvirov, hitri izdelavi prototipov, računalništva v oblaku (AWS in Azure), razvoju podatkovnih zbirk in številnih drugih stvari."

Kontakt: Jelena Kocic, jelena.kocic@softqnr.com

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (v nadaljevanju: Inštitut) je bil ustanovljen leta 1954. Je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij in delovnih zmožnosti.

Inštitut izvaja najzahtevnejše naloge in obravnava najzahtevnejše primere na sekundarni ter (predvsem) terciarni ravni s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine ter aplikacije tehničnih pripomočkov, kot tudi s področja psihosocialne ter poklicne rehabilitacije. Ostale naloge Inštituta zajemajo raziskovalno delo, ambulantno in bolnišnično diagnostiko ter triažo, izobraževanje na diplomski in podiplomski ravni, ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Inštitut zdravi približno 10.000 pacientov letno, od tega je približno 1.800 bolnišničnih. Znotraj Inštituta delujejo številne specializirane in subspecializirane klinike za paciente s težjimi okvarami in motnjami živčnega in lokomotornega sistema ter drugimi pridruženimi okvarami. Strokovno osebje Inštituta vzdržuje več kot 60-letno tradicijo odličnosti na medicinskem, bioinženirskem ter psihosocialnem področju.

Inštitut je pridobil številne certifikate kakovosti, vključno z ISO 9001:2008 za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, poklicno rehabilitacijo ter ortotiko in protetiko; Evropsko akreditacijo za fizikalno medicino in rehabilitacijo; ter EQUASS Excellence -Evropskega sistema kakovosti na področju socialnih storitev za področje poklicne rehabilitacije.

Inštitut je postal mednarodno uveljavljena inštitucija skozi strokovno znanje, izkušnje, raziskovalno delo ter številne nastope inštitutovih strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah. Sodi med najuspešnejše zdravstvene ustanove v Sloveniji."

Kontakt: Zdenka Wltavsky, zdenka.wltavsky@ir-rs.si