Nameni in cilji

Ključni cilji projekta "Orodja za prepoznavanje težav v govorno-jezikovni komunikaciji in spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih veščin" so:

  • Povečati izobraževalne možnosti otrok s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji z razvojem mehanizma presejalne ocene, ki jo bodo lahko uporabili učitelji v vrtcih in osnovnih šolah.азвитие (на възраст от 4 до 10 години) чрез подходяща езикова подкрепа и терапия.
  • Ukrepati v najzgodnejših fazah govorno-jezikovnega razvoja (od 4-10 let) z ustrezno jezikovno terapijo.
  • Pomagati otrokom v celoti izkoristiti svoje potenciale tekom izobraževanja s pomočjo spletnega orodja za odpravljanje govorno-jezikovnih težav, ki bo vključeval mobilno oceno, praktične vaje in elemente igrifikacije.

Interaktivno orodje za prepoznavanje težav v govorno-jezikovni komunikaciji in spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih veščin bo oblikovano v obliki odprtih, inovativnih vaj in bo prosto dostopno na spletu, z možnostjo brezplačnega prenosa iz spletnih trgovin Google Play in App Store. S tem bo dostopno vzgojiteljem in učiteljem ter staršem in skrbnikom otrok. Orodje bo služilo razvoju in urjenju jezikovnih spretnosti (slovnica, skladnja, besednjak, fonologija in pripovedovanje) otrok različnih starosti (od 4-10 let).

Ker bo interaktivno orodje za prepoznavanje težav v govorno-jezikovni komunikaciji in spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih veščin oblikovano interaktivno, uporabnikom prijazno in zabavno, se pričakuje, da bo s tem projektom proces zgodnjih intervencij prijetnejši in manj stresen za otroke, njihove učitelje in starše.