Proje Ortakları

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci İlk Özel Okulu, Bulgaristan: Bu oku Tuna Nehri'nin sağında, Rusçuk'ta, gelişmiş bir bölgede ve Bulgaristan'ın 5. büyük şehri, yer almaktadır.

Bu okul ilköğretim, ortaöğretim ve liseden oluşur, bundan dolayı da öğrencileri 7 ila 19 arasındadır. Dersler iki bölümden oluşur: sabah ve öğlenden sonra. Öğrencileri kasabadaki ve bölgedeki çocuklar oluşturur, aynı zamanda farklı kökeknlerden olan çocuklar ve gençler de bulunur, bundan dolayı farklı diller konuşulmakta, çeşitli kültürler be etnik grupların olduğu farklı bölgeler yer almaktadır. Kökeni Türk, İngiliz, Romen ve Rus olan çocuklar, İngiltere'de, İspanya'da, Kanada'da ve Amerika'da doğmuş büyümüş gençler -ki ebeveynlerinin ikisi de Bulgar, birisi Bulgar birisi yabancı ya da her ikisi de yabancı- bulunmaktadır. Bundan dolayı, Bulgarca anlaşmakta güçlük çekiyorlar ki aslında bir çoğunun ana dili Bulgarca. Eğitim sürecine masallar, oyunlar, tiyatro, sporlar, yaratıcı, ekolojik ve sanatsal faaliyetler gibi müfredatlar arası programları uygulama konusunda okulumuzun engin tecrübesi bulunmaktadır. Okulumuz yıllardı, yaz tatili süresinde Günlük Yaz Akademisi programları uygulamaktadır. Bu programda 6-10 yaş çocuklar Matematik, Bilim, Bulgarca, İngilizce ve diğer diller üzerine yeteneklerini, becerilerini ve bilgilerini kullanma şansı yakalar ve bir taraftan da çeşitli konular üzerinde çalışırlar, evcil hayvanlar, sağlıklı beslenme, Tuna, Dünya, arkadaşlar ve dahası. Okul 2011'den bu yana Daha İyi bir Okul için Uluslararası İklim Ağı'na dahildir.

ÜYE/ÇALIŞAN SAYISI - 33 Öğretmen

ÖĞRENCİ SAYISI - 12 sınıfta toplam 130 öğrenci (bir sınıfta 6 - 8 öğrenci); 2005'teki kuruluşundan beri Leonardo da Vinci Okulu 400'ün üzerinde genci mezun etmiştir. Buna ek olarak, 15'ten fazla ülkeden 1900'ün üzerinde öğrenci Okulda Yaz Akademisi programına katılmıştır."

İletişim bilgileri: Svetlana Ivanova Harizanova, ps_leonardo@mail.bg

University of Ruse

Angel Kanchev" University of Ruse is an autonomous state higher school. There are eight faculties in the structure of the University - Agrarian and Industrial Faculty, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Electrical Engineering Electronics and Automation, Faculty of Transport, Faculty of Business and Management, Faculty of Natural Sciences and Education, Faculty of Law, Faculty of Public Health and Healthcare, three Branches of Ruse University in Silistra, Razgrad and Vidin, and a Bulgarian and Romanian Inter-university Europa Centre.

The Faculty of Natural Sciences and Education was founded in 1994. Over 800 students study in this Faculty in the Bachelor, Master and Doctoral degree programmes, in the fields of Pedagogy, Computer Science, Mathematics, Bulgarian language and History, accredited with the highest grade by the National Evaluation and Accreditation Agency. There are four departments in the structure of the Faculty: Pedagogy, Psychology and History; Bulgarian Language, Literature and Arts; Informatics and Information Technologies; Mathematics.

Lecturers from the Faculty participate in international projects with colleagues from Greece, Great Britain, Russia and Italy and work under joint programmes, related to research and exchange of lecturers and students with universities from many countries such as Australia, Austria, Great Britain, Belgium, Greece, Estonia, Israel, Spain, Canada, Cyprus, China, Kirea, Latvia, Poland, Portugal, Romania, the USA, Slovakia, Slovenia, Serbia, Montenegro, the Czech Republic, Hungary, etc.

İletişim bilgileri: Assoc. Prof. Desislava Atanasova, PhD, datanasova@uni-ruse.bg

Nottingham Trent Üniversitesi

Nottingham Trent Üniveritesi (NTÜ) dünyadaki en sürdürülebilir üniversitelerden biridir. Kampüsünde yaklaşık olarak 27,000 öğrenci bulunmaktadır. İnteraktif Sistemler Araştıma Grubu (ISRG) NTÜ'dedi bilgisayar ve teknoloji takımının bir parçasıdır. Grup, sanal çevreler, ciddi oyunlar, erişebilirlik teknolojileri tüm AB vatandaşlarını sosyal yaşama katmak için geliştirir ve değerlendirir. Araştırmalarının büyük bir kısmını sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya olan bireyler ve engelli bireyler için bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeni dizaynlar oluştumak ve değerlendirmek oluşturur. ISRG aynı zamanda eğitim ve psikoloji departmanları ile çok güçlü bağlar kurmuştur ve bu, grubun araştırmalarının kalitesini artırma ve ihtisaslaşmasında uzmanlığa erişim sağlamaktadır.

İletişim bilgileri: Prof. David Brown, david.brown@ntu.ac.uk

PhoenixKM BVBA

PhoenixKM BVBA, 2007'de kuruldu, dahiliyet ve erişilebilirlik danışmanlığı üzerine gelişmiş uzmanlığı olan dinamik bir KOBİ'dir. Engelli bireylerin günlük yaşama entegrasyonuna yoğunlaşmıştır ve hedefine eğitim, çalışma ve iş bulma alanlarında uzmanlık, tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek ulaşmayı amaçlar. Ayrıca, iyi tanımlanmış danışmanlık servisi, kendini adamış uzmanları tarafından uygulanan kamusal ve özel olarak fonlanmış projeler ile hedef kullanıcı gruplarına erişilebilir hale getirmeyi de amaçlar. P6 bu servisleri & girşimleri Avrupa'da ve dahasında devam ettirir ve uzmanlığını kamu ile özel sektöre sağlar.

PhoenixKM bunlarla birlikte eğitimsel amaçlar için mobil teknolojilerin başarılı kullanımı üzerine hedeflenmiş ve özelleşmiş danışmanlık sağlar ve çeşitli iş alnalarında(medya, müzik, hizmet sunumu) sosyal medya kullanımı konusunda eğitir. Artan bir şekilde, bu bilgiler P6'nın aktif olduğu erişilebilirlik ile alakalı olanlar da dahil olmak üzere bütün iş alanlarında uygulanmaktadır.

İletişim bilgileri: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Engelli Bireyler ile Çalışan Ulusal Profesyoneller Birliği (NARHU)

NARHU, eğitim, iş ve sosyal dahiliyet açısından engelli bireyler ile çalışan bütün ulusal profesyonellerin temsilini yapan kamu servisinde, kar amacı gütmeyen bir STK'dır. Temel faaliyetleri farklı şekillerde farklı miktarlarda engeli olan engelli bireylere yöneliktir, genel anlamda iş, profesyonel oryantasyon, danışma ve eğitim üzerine. NARHU takımı dahiliyetçi eğitim, psikologlar, eğitimsel metodolojistler, sosyal çalışanlar ve oyun temelli öğrenme, mobil uygulamalar, ve dahiliyetçi eğitim amacıyla eğitim kaynakları geliştiren teknikerlerden oluşmaktadır. "

İletişim bilgileri: Petya Grudeva, info@narhu.org

SoftQNR

SoftQNR temeli Nis, Sırbistan'da olan yazılım geliştirme firmasıdır. Firmanın ana odağı yazılım geliştme sağlamak ve kalite güvence servisleridir. Temel olarak uluslararsı müşterilerle çalışmaktayız. Bizim müşterilerimiz güvenilir, katma değerli, uygun değerli ortaklar aramaktadır. ABD ve Avrupa'da ses getiren isimler referanslarımıza dahildir.

Web geliştirme ile beraber, bizim şirketimiz Cloud işletimleri (Saas ve PaaS paradigmaları) içerisinde mevcut teknolojik yenilikleri takip eden uzaktan servis entegrasyonunu dahil eden mobil uygulamalar geliştiemeye odaklanmıştır. Son olarak, ""Şeylerin İnterneti problemleri"" ile ""Büyük Veri problemi""ni güvenilir ve güçlü çözümler sağlamada sivriliyoruz. Bizim geliştirme takımımız endüstri standart uygulama sürecini(Agile, Scrum ve RUP gibi) takip ediyor ve uygulamaya geçiriyor. Firma uygulama geliştirme süreci bilgi iletişim sistemlerinin bakımı ve desteği için iş vaka analizinden, kapsamlı sistem geliştirme döngüsünü içerir.

Bizim özel uzmanlık alanımız şunların ustalığını yansıtırken görülür: Web ve mobil uygulama geliştirme/entegrasyon, Agie metodolojileri (bizim mühendislerimiz Scrum Ustalık Sertifikalıdır), çekirdek Android geliştirme, alakalı OSS çerçeveleri bilgileri, hızlı prototip oluşturma, Cloud işletimleri (AWS ve Azure), veritabanı geliştirme ve dahası."

İletişim bilgileri: Jelena Kocic, jelena.kocic@softqnr.com

Üniversite Rehabilitasyon Enstitüsü, Slovenya Cumhuriyeti

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (v nadaljevanju: Inštitut) je bil ustanovljen leta 1954. Je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij in delovnih zmožnosti.

Üniversite Rehabilitasyon Enstitüsü, Slovenya Cumhuriyeti (Bundan sonra: Enstitü) 1954'te kurulmuştur. Fonksiyonel ve işyeri bozukluğuna sahip hastaların kapsayıcı ve disiplinlerarası rehabilitasyonları için merkezi ulusal sağlık enstitüsüdür.

Enstitü en çok talep edilen görevleri yerine getirir ve fiziksel tıp, rehabilitasyon ve tıbbi yardım, aynı zamanda psiko-sosyal ve mesleki rehabilitasyon alanında ikincil ve (temel olarak) üçüncül düzeyde en çok talep edilen vakaları halleder. Enstitünün diğer görevleri araştırma, ayakta hasta ve yatan hastaların tanılarını koyma ve aciliyete göre sıralama, mezun ve mezun sonrası düzeyinde eğitim ve rpofesyonel eğitim ve çalışmadır.

Enstitü her sene yaklaşık 10,000 hastayı tedavi eder, bunların 1,800'ü ayakta hastadır. Enstitü, engel ile sonuçlanan nöral ve lokomotor sistemin ciddi bozuklukları ve yetersizlikleri üzerine özelleşmiş ve ihtisaslaşmış bir çok klinik ile işlemektedir. Enstitünün uzman çalışanları, medikal, biomühendislik ve psiko-sosyal alanlarda 60 yıllık geleneği sürdürmektedir.

Enstitü fiziksel ve rehabilitasyon tıp için ISO 9001:2008 dahil olmak üzere, mesleki rehabilitasyon ve ortez ve protez, fiziksel tıp ve rehabilitasyn için Avrupa akreditasyonu ve EQUASS Mükemmellik - mesleki rehabilitasyon için Avrupa mükemmellik kalite sertifikası almıştır.

Enstitü, üyelerinin uluslararası önemli atölye çalışmalarına, konferanslara sıklıkla katılması, uzmanlğı, araştırmaları, tecrübesinden dolayı uluslararsı arenada alkışlanır hale geldi. Enstitü, Slovenya'daki en başarılı sağlık organizasyonları arasında üst sıralarda yer alabilmektedir."

İletişim bilgileri: Zdenka Wltavsky, zdenka.wltavsky@ir-rs.si