• Povečajmo izobrazbene
  možnosti otrok
  s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji

Nameni in cilji

 • Povečati izobrazbene možnosti otrok s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji.
 • Ukrepati v najzgodnejših fazah razvoja govorno-jezikovne komunikacije (v starosti 4-10 let).
 • Pomagati otrokom v celoti izkoristiti svoje potenciale tekom izobraževanja s pomočjo spletnega orodja za govorno-jezikovne težave.
Preberi več o tem→

O projektu - ciljne skupine

Neposredni uporabniki:

 • Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
 • Razredni učitelji
 • Psihologi
 • Logopedi
 • Specialni, socialni in inkluzivni pedagogi

Koristniki:

 • Otroci z govorno-jezikovnimi težavami
 • Njihovi starši
 • NVOji in institucije, ki delajo na področju otroške pedagogike
 • Izobraževalne inštitucije
 • Krajevne skupnosti
 • Akademiki

Online Multiplier Event

 • July 17, 2020 |
 • Plovdiv, Bulgaria

ORODJA ZA GOVORNO-JEZIKOVNE TEŽAVE

 • Boljše razumevanje vloge govorno-jezikovne terapije in njenih potencialov v procesu izobraževanja otrok.
 • Vpliva na izvajanje bodočih govorno-jezikovnih terapij z interaktivnimi viri.
 • Vodi k boljšim tehnološkim orodjem, ki temeljijo na IKT, učenju in usposabljanju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, razrednih učiteljev, psihologov, logopedov, ter specialnih, socialnih in inkluzivnih pedagogov.

 • Z zagotavljanjem spletnega orodja za govorno-jezikovne težave daje učiteljem več zaupanje v delo z otroki s temi težavami.
 • Ponudi interesnim skupinam možnost, da aktivno sodelujejo pri socializaciji in razvoju pismenosti otrok, kot rezultat izsledkov projekta in odprtokodnih implementacij.
 • Zagotavlja znanje in izkušnje vzgojiteljem, razrednim učiteljem, svetovalni službi (psihologom, logopedom …).
 • Izboljšane jezikovne spretnosti učencev v starosti od 4 do 10 let.

Partnerji