• Konuşma ve dil bozukluğu
  olan çocukların
  eğitim şansını artırma

Hedefler ve Amaçlar

 • Konuşma ve dil bozukluğu/ sorunları olan çocukların eğitim şansını artırmak.
 • Konuşma ve dil gelişme aşamalarının en erken safhasında(4 yaştan 10 yaşa kadar) tedbirler almak.
 • Konuşma ve dil terapisi interaktif araçları ile eğitimden tam teşekküllü yararlanmak için çocuklara yardımcı olmak.
Daha fazlasını okuyun→

Proje Hakkında - Hedef Kitle

Doğrudan Kullanıcılar:

 • Anaokulu ve okul öncesi öğretmenleri
 • İlkokul öğretmenleri
 • PDR uzmanları
 • Dil ve konuşma terapistleri
 • Özel eğitim öğretmenleri

Yararlanıcılar:

 • Engelli çocuklar
 • Engelli çocukların aileleri
 • Okul öncesi eğitimi üzerine çalışan STK'lar ve ilgili kurumlar
 • Eğitim uzmanları
 • Toplum merkezleri
 • Akademisyenler

Online Multiplier Event

 • July 17, 2020 |
 • Plovdiv, Bulgaria

Konuşma Terapisi Araçları

 • Çocukluk çağı eğitiminde dil ve konuşma terapisinin ve bunun ihtimallerinin anlaşılması ve artırılmasını sağlamak.
 • İnteraktif kaynaklarla geleceğin dil ve konuşma terapisinin uygulanmasının olumlu etkilemek.
 • Anaokulu ve okul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, okulların psikolojik rehberlik danışmanlarına, dil ve konuşma terapistleri için daha iyi bir şekilde bilgi ve iletişim teknolojileri temelli araçları öğrenme ve eğitilmeye öncülük etmek.

 • Dil ve konuşma terapisi araçları sağlayarak konuşma ve dil sorunları olan çocuklarla konuşurken öğretmenlere güven vermek
 • Projenin sonuçları ve açık kaynak uygulamalarının sonucu olarak paydaşların aktif olarak sosyalleşmesine ve okur yazarlığı geliştirmesine olanak sağlamak
 • Anaokulu ve okul öncesi öğretmenlerine, ilkokul öğretmenlerine, okulların psikolojik rehberlik danışmanlarına, dil ve konuşma terapistlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak
 • İlkokul düzeyinde yaşları 4 ila 10 arasındaki öğrencilerin dil yeteneklerinin gelişmesini desteklemek

Proje Ortakları